coachOns doel is mensen en organisaties vooruit te helpen naar groei. Coaching biedt daarvoor de benodigde ondersteuning en begeleiding. Daarbij hanteren we als kapstok het “i-model” waarmee we dát wat we als resultantes willen bereiken stimuleren én toetsen.
Waar het om draait is de “i” van “ikke”, de persoon die hulp nodig heeft, vooruit wil komen, wil groeien, beter wil worden kortom, een positieve uitkomst uit een coachtraject wil halen. Die “i” is de beginletter van vele zaken die we in een coachtraject raken en hanteren.
Dat begint vanzelfsprekend met een intake en het ons inleven in de situatie van de coachee om van 2 kanten de juiste informatie te krijgen en, na instemming voor het traject de wederzijdse inzet en investeringen te bepalen.
Allereerst willen wij in onze trajecten (meer en beter) inzicht krijgen én bieden in de situaties die verandering behoeven of bereikt moeten worden. Dat doen we mede door informatie te achterhalen via een stuk introspectie en eigen inbreng waaruit nieuwe inzichten ontstaan. Voor ons is belangrijk dat wij daarbij ideeën opdoen en aanreiken, inspireren, interveniëren en instrueren waardoor wij inzicht, ideeën, interesse en inspiratie genereren bij de coachee .
Dan wordt het tijd om initiatief te nemen en te tonen om acties te nemen voor het implementeren van de inzichten en ideeën. Samen komen we zo tot de verwezenlijking van wat wij de ‘ideale situatie’.

coach2