OVER U!

ProdActive werkt voor mensen en organisaties die de ambitie hebben beter te presteren, te groeien en te ontwikkelen;  misschien ook voor U of Uw organisatie? U wilt doelen bereiken, ambities waar maken, meer uit uzelf en/of uw organisatie halen, uitdagingen aangaan en die tot een succesvol einde brengen. Wat u ontbeert is iemand die u op inspirerende, pragmatische maar ook doortastende wijze kan helpen te doen wat daarvoor nodig is. Als u zich daarin herkent mogen we u verwelkomen in de kring van mensen en organisaties waarvoor ProdActive actief is.
De klantenkring van ons netwerk bevindt zich in een keur van branches… Handel, Industrie, Logistiek en Transport, Automotive, Zakelijke dienstverlening, Onderwijs, ICT/Telecom, Onderwijs, Finance en de publieke sector.
Organisaties waarvoor wij werk(t)en:

vdhint] finecompany lightworks mikropakketsray devizion  pentascope    improvers INGBANKeno